Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

maryjka
7870 4538
Reposted fromusual usual vialittlefool littlefool
maryjka
4570 55e2
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasalami salami

May 24 2015

maryjka
1341 29c8
Reposted fromcalifornia-love california-love viagrosz grosz

May 21 2015

maryjka
2050 f6a9 500
Reposted fromseverine severine viaolalaa olalaa
maryjka
O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w Tobie miłość.
Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem.
— "Umocnieni w Bogu" https://www.facebook.com/umocnieniwBogu?fref=nf
Reposted fromyourtitle yourtitle vialilie lilie
maryjka
5474 8eb7
maryjka
4594 aa31
Reposted fromDjana Djana vialepetitprince lepetitprince

May 17 2015

May 14 2015

maryjka
maryjka
9659 c390 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viagrosz grosz
maryjka
3695 9a19
Reposted frommartynkowa martynkowa viagrosz grosz

May 10 2015

May 09 2015

maryjka

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viarevue revue
maryjka
8437 c805
2880 c6db 500

lamorbidezza:

Houghton Bridal Spring 2015

Reposted fromkasjencja kasjencja vialittlefool littlefool
maryjka
papierosy jak hostie całuje się ustami
jakbyś ty sam mieszkać miał pod filtrami
kiedy krzyż ciężki i złorzecze mu łzami
jak Boga kocham, tęsknię wtedy za papierosami!
— Lao Che
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viatwice twice
maryjka
6994 e817
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagrosz grosz
4872 d178 500

aftereffect:

I always follow back :)

Reposted fromtaborri taborri viagrosz grosz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl